DSpace Repository

A mezőgazdasági hitelkérdés rendezésére irányuló törekvések a román törvényhozásban

Show simple item record

dc.contributor.editor György Lajos hu_HU
dc.coverage.spatial Románia hu_HU
dc.creator Oberding, József György hu_HU
dc.date.accessioned 2013-08-13T15:28:15Z
dc.date.available 2013-08-13T15:28:15Z
dc.date.issued 1932 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/27718
dc.description.tableofcontents 308-327 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum XXXVII, 1932. 7-12 füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject mezőgazdasági hitelszervezet hu_HU
dc.subject földhitelintézet hu_HU
dc.subject népbank hu_HU
dc.subject törvénykezés hu_HU
dc.subject szövetkezeti törvény hu_HU
dc.subject kamattörvény hu_HU
dc.subject mezőgazdasági adósságok hu_HU
dc.title A mezőgazdasági hitelkérdés rendezésére irányuló törekvések a román törvényhozásban hu_HU
dc.type article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account