DSpace Repository

Hilibi Gál család levéltára

Hilibi Gál család levéltára

 

A hilibi Gál levéltárnak Bözödi György hagyatékával együtt Kézirattárunkban őrzött része összesen 22 fasciculusból, lényegében a marosszéki makfalvi Dósa család iratanyagának egy jelentősebb töredékéből áll. Az iratok Gál János kincstári tanácsos felesége, Dósa Anna jussán kerültek a Gál család levéltárába. A digitalizált oklevelek többnyire a makfalvi Dósák marosszéki jószágaira, illetve néhány vármegyei (Fehér, Küküllő vármegyék) és székelyföldi birtokrészéikre, jobbágyaikra vonatkoznak. Ehhez járulnak a levéltár egészéhez készült leltárak (elenchusok), melyek alapján részben a rekonstruálhatjuk az egykori forrásanyagot. Ezek a jegyzékek tájékoztatnak a hilibi Gál levéltárnak az egykori Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárával a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetébe került anyagáról is. Az általunk készített és mellékelt jegyzék segítségével a kutatók nagy vonalakban könnyűszerrel tájékozódhatnak a levéltártöredékből remélhető források természete, kora és mennyisége felől. A kora-újkori, 1600 előtti darabok mindenikét, illetve az értékesebb iratanyagot digitalizáltuk és leírtuk. A későbbi iratok felől szűkszavú, általános tájékoztatás készült, amely azonban – a lehetőségek szerint – mindazokat a hely- és családneveket felsorolja, melyekre az illető csomó anyaga vonatkozik.

Recent Submissions

 • Pál kovács (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1593. ápri)
  Farkas cigány és Ferenc cigány Balogh János szolgálatába szegődnek, Makfalván
 • Szabó, Domokos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1639. máju)
  Szabó István és felesége, Pál Margit jobbágyul köti magát Szabó Máténál
 • Gáspárfi, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1665. augu)
  Bihari Péter egyezsége Dósa Gergellyel a makfalvi jószágról
 • Bán, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1643. márc)
  Dósa Tamás egyezsége Gál Györggyel és fiaival makfalvi nyílföldek felől
 • Farkaslaki, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1611. ápri)
  Dósa András 10 Ft-ért megvette Makfalván lakó Albert Pált
 • Farkaslaki, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1605. nove)
  Egy Barabás nevű oláh jobbágyul köti magát Dósa Andrásnál
 • Ábránfalvi, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1628. júni)
  Lénárt György jobbágyul köti magát Dósa Tamásnál
 • Lukács, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1613. ápri)
  Moré János jobbágyul köti magát Dósa Andrásnál
 • I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1683. janu)
  Makfalvi Dósa Tamás felesége, Bors (?) Erzsébet férjét minden ügyében megbízottjának nyilvánítja
 • Farkaslaki, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1604. ápri)
  Kolozsvári Orbai Jakab és makfalvi Nagy Péter jobbágyul köti magát Dósa Andrásnál
 • (...) (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1633. janu)
  Török János jobbágyul köti magát Dósa Andrásnál
 • Miklósi, Bálint (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1595. nove)
  Balázs varga jobbágyul köti magát sófalvi Bálint deáknál
 • Sinka, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1695. ápri)
  Tanúvallatás Makfalván Dósa Tamás részére a kurucok Makfalván történt cselekedeteiről és Dósa Mihály fogságáról
 • Zsigmond, Pál (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1632. janu)
  Egyezség Dósa András és Szabó János kézdivásárhelyi bíró között egy szökött jobbágyról
 • Dósa, András (marosszéki ülnök) (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1654. nove)
  Tanúvallatás Kibéden egy vitatott kibédi földről
 • Foris, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1614. máju)
  Tanúvallatás Zolokmán Dósa András részére egy zolokmai jószágról
 • Sinka, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1695. máju)
  Tanúvallatás Makfalván Dósa Tamás részére egy ló ellopása ügyében
 • Farkaslaki, András (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1619. janu)
  Tanúvallatás Makfalván Dósa András részére Kis István és Kamuti Bálint jobbágyságáról
 • Sinka, György (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1689. máju)
  Jelentés Dósa Tamás megintéséről, a szentgericei ház és dézsma ügyében
 • Madaras, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1618. janu)
  Jelentés egy makfalvi tanúvallatásról, Dósa András részére egy makfalvi gátról és tóról

View more