DSpace Repository

2012.-Erdélyi Múzeum - LXXIV. kötet, 1. füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Kiss Gyöngy hu_HU
dc.contributor.editor Egyed Emese hu_HU
dc.contributor.editor Ilyés Szilárd-Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.contributor.editor Kovács András hu_HU
dc.contributor.editor Szász Alpár Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Veress Károly hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-23T12:26:38Z
dc.date.available 2013-01-23T12:26:38Z
dc.date.created 2012 hu_HU
dc.date.issued 2012 hu_HU
dc.identifier.issn 1453-0961 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/26152
dc.description.tableofcontents Horváth Péter: A lélekfi lozófi a értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban ...............................................................................1 Tódor Imre:A barátság érzése tartja össze az államot? ............................................................17 Szakács Péter:Az organikus világszemlélet helye és jelentősége Giordano Bruno fi lozófi ájában ............................................................................................29 Kálmán Ungvári Kinga: John Dewey fi lozófi ája a hálózati társadalom korában ....................37 Szenkovics Dezső: Ahimszá, egy központi fogalom Móhandász Karamcsand Gándhí fi lozófi ai gondolkodásában ..................................................................................................48 Demeter M. Attila: Hannah Arendt és a közvetlen demokrácia problémája ............................62 Ferencz Enikő: Az alkotmányos patriotizmus kritikái .............................................................74 Kállai R. Gábor: Válság és fi lozófi a: olvassuk-e újra Marxot?................................................84 Incze Éva: Kérdések a szóról és a képről .................................................................................93 Kovács Barna: Mivégre a történelem és az emlékezet? ......................................................... 112 Lurcza Zsuzsanna: A kultúra és a történetiség hermeneutikai kritikája .................................129 Gál László: Az abduktív következtetés ..................................................................................142 Mészáros András: A magyarországi fi lozófi a története komparatisztikai alapon ..................149 Laczkó Sándor: A fi lozófi ai élet jelene Magyarországon ......................................................157 In memoriam Bitay Enikő: Maros Dezső (1920–2011) ...............................................................................170 Sipos Gábor: Müller Ádám (1930–2011) ..............................................................................173 Szemle Ungvári Zrínyi Imre: Filozófi ai perspektívák és interpretációk ............................................175 Csergő Antal: Husserl mint utódainak kortársa .....................................................................192 Papp Levente: A képek hatalmában .......................................................................................194 Péter Mónika: A távolság antinómiái .....................................................................................196 Lázár Zsolt: Hozzátartozás és kifejezhetőség ........................................................................198 Máté Adél: Végességünk elkerülhetetlensége és megértése ..................................................200 Márton Éva: A Többlet 2011-es számai .................................................................................202 Both Noémi Zsuzsanna: Clio bűvöletében ............................................................................205 Gaal György: Az angolszász–magyar unitárius kapcsolatok monográfi ája ...........................209 Gergely Zoltán: Könyv a népzene életéről ............................................................................214 Gazda Klára: Fények és árnyak a kisgyermekkor történetében .............................................216 Szabó Árpád Töhötöm: Néprajzi tudománytörténet: miért, kinek? .......................................220 Egyesületi közlemények Bitay Enikő: Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról ..........225 Contens .................................................................................................................................. 254 Cuprins hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXXIV, 2012. 1. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject történelem hu_HU
dc.subject irodalomtörténet hu_HU
dc.subject nyelvészet hu_HU
dc.subject néprajz hu_HU
dc.subject jogtudomány hu_HU
dc.subject közgazdaságtudomány hu_HU
dc.subject filozófia hu_HU
dc.subject művelődéstörténet hu_HU
dc.title 2012.-Erdélyi Múzeum - LXXIV. kötet, 1. füzet - teljes kötet hu_HU
dc.title.alternative Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye hu_HU
dc.type TEXT hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account