Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Kiss, Gyöngy hu_HU
dc.contributor.editor Egyed, Emese hu_HU
dc.contributor.editor Ilyés, Szilárd-Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes, György hu_HU
dc.contributor.editor Kovács, András hu_HU
dc.contributor.editor Szász, Alpár Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos, Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Veress, Károly hu_HU
dc.creator Both, Noémi Zsuzsanna hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-23T12:26:35Z
dc.date.available 2013-01-23T12:26:35Z
dc.date.created 2012 hu_HU
dc.date.issued 2012 hu_HU
dc.identifier.issn 1453-0961 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/26145
dc.description Szemle hu_HU
dc.description.tableofcontents 205-209 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXXIV, 2012. 1. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject történetírás hu_HU
dc.subject kortárs hu_HU
dc.subject redszerváltás hu_HU
dc.subject diaszpóra hu_HU
dc.title Clio bűvöletében hu_HU
dc.title.alternative Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel. Osiris Kiadó, Bp. 2011 hu_HU
dc.type Article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account