DSpace Repository

2011.-Erdélyi Múzeum - LXXIII. kötet, 1 füzet - teljes kötet

Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Kiss Gyöngy hu_HU
dc.contributor.editor Egyed Emese hu_HU
dc.contributor.editor Ilyés Szilárd-Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.contributor.editor Kovács András hu_HU
dc.contributor.editor Szász Alpár Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Veress Károly hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-23T12:00:27Z
dc.date.available 2013-01-23T12:00:27Z
dc.date.created 2011 hu_HU
dc.date.issued 2011 hu_HU
dc.identifier.issn 1453-0961 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/26066
dc.description.tableofcontents Jitianu Liviu: Vallás és egyház. Helyzetkép és korrektúra......................................................... 1 Takács György: Arra mennek az angyalok… Angyali alakok, csoportok és rendek a régi Csíkszék archaikus népi imádságaiban .......... 11 Peti Lehel: Az álmok szerepe a halál kulturális kezelésében a moldvai csángó falvakban ..........42 Balatonyi Judit: Gyűrűváltás a csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor lába előtt. Egy gyimesi csángó eljegyzési rítus társadalmi karrierje és funkcióváltozásai .................. 63 Czégényi Dóra: Szakrális textusok – profán kontextusok. A 21. századi szerelmi mágia szöveg- és cselekvéskörnyezetének egy példája ................. 85 Balássy Enikő: Az öngyilkos ördöge Székelyhodos község hiedelemvilágában .................. 109 Salánki-Fazekas Éva: Egy berettyószéplaki cigány asszony hiedelmei ............................... 121 Boldizsár Zeyk Zsuzsa: A 19. századi iskola mint egyházi intézmény. Egy egyházi dokumentumanyag vizsgálatának néhány tanulsága ................................... 138 Daniel Rita: Tamási Áron farkaslaki kultusza ....................................................................... 149 Lőrinczi Tünde: Egyház? Szekta? Mozgalom? Vallásos jellegű kisközösségek kutatásának elméleti hátterei .......................................... 167 Keszeg Vilmos: Gasztronómia és emlékezet ........................................................................ 177 In memoriam Egyed Emese: Antal Árpád emlékezete (1925–2010) .......................................................... 189 Bitay Enikő: In memoriam Szakács József (1931–2010) ...................................................... 192 Tamásné Szabó Csilla: In memoriam Benkő Loránd (1921–2011) ....................................... 194 Benkő Samu: F. Csanak Dóra (1930–2010) Megemlékezés .................................................. 196 Szemle Czégényi Dóra: A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag ......... 199 Gyöngyössy Orsolya: Álom, látomás, szakrális kommunikáció .......................................... 204 Győri Tamás: Új paradigma a népi gyógyászat kutatásában ................................................ 205 Máthé Miklós Mónika: Mindennapi mágiánk ....................................................................... 208 Bilibók Renáta: Je sense, donc je suis ................................................................................... 211 Gatti Beáta: Bálint Sándor nyomán ...................................................................................... 214 Mogyorósi Ágnes: Új könyv a gyimesi népi vallásosságról ................................................. 217 Csorba Gábriel: Exorcizo te – a vallás(osság)kutatás alternatív forrásai .............................. 219 Frauhammer Krisztina: A búcsújárás katarzisa ...................................................................... 222 Takács György: Ideje vagyon a’ születésnek… .................................................................... 224 Keszeg Vilmos: A játékkultúra kutatásának szemlélete és eredményei ................................ 227 Tötszegi Tekla: A kályha- és kályhacsempe-készítés hagyományai Erdélyben ................... 230 Vida Tekei Erika: A megszokottság álmosító érzésétől a Más(ik) világáig .......................... 232 Ilyefalvi Emese: Művelődéstörténeti monográfi a a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól .236 Mohay Tamás: Otthon Kupuszinán, otthon a világban ......................................................... 239 Pozsony Ferenc: Erkölcs és egyház a moldvai csángó falvakban ........................................ 242 T. Szabó Csilla: Fejezetek a magyar nyelvtudomány történetéből ....................................... 244 Veress Károly: A világ mint esemény és megtestesülés ......................................................... 247 EME Ungvári Zrínyi Imre: Mit jelent az, hogy „nemzeti”, ha fi lozófi áról van szó? Eszmetörténeti vizsgálódások a magyar fi lozófi a egy szerepfelfogásáról ....................... 251 Jakab András: Lehetséges „inter”-kapcsolatok ...................................................................... 253 Lakatos Artúr: Tanulmányok a magyar hadtörténetről, eredeti megközelítésben ................. 256 Egyesületi közlemények A régiók tudománya – a tudományok régiói. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2010. november 19–20. Kolozsvár .................................................................................... 259 Számunk szerzői .................................................................................................................... 261 Contenst ................................................................................................................................ 262 Cuprins hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXXIII, 2011. 1. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject történelem hu_HU
dc.subject irodalomtörténet hu_HU
dc.subject nyelvészet hu_HU
dc.subject néprajz hu_HU
dc.subject jogtudomány hu_HU
dc.subject közgazdaságtudomány hu_HU
dc.subject filozófia hu_HU
dc.subject művelődéstörténet hu_HU
dc.title 2011.-Erdélyi Múzeum - LXXIII. kötet, 1 füzet - teljes kötet hu_HU
dc.title.alternative Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye hu_HU
dc.type TEXT hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account