Show simple item record

dc.contributor.editor Kovács Kiss Gyöngy hu_HU
dc.contributor.editor Egyed Emese hu_HU
dc.contributor.editor Ilyés Szilárd-Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.contributor.editor Kovács András hu_HU
dc.contributor.editor Szász Alpár Zoltán hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Veress Károly hu_HU
dc.creator Emődi, András hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-23T11:40:21Z
dc.date.available 2013-01-23T11:40:21Z
dc.date.created 2010 hu_HU
dc.date.issued 2010 hu_HU
dc.identifier.issn 1453-0961 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/25988
dc.description Szemle hu_HU
dc.description.tableofcontents 271-272 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXXII, 2010. 3-4. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject nyomdatörténet hu_HU
dc.subject könyvtártörténet hu_HU
dc.subject betűkészlet hu_HU
dc.subject nyomdászjegy hu_HU
dc.subject címlapkeret hu_HU
dc.title Betűk és nyomdai díszek II. hu_HU
dc.title.alternative V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század. 1. kötet. Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák. Balassi Kiadó – OSzK, Bp. 2010 hu_HU
dc.type Article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account