DSpace Repository

Egy rendhagyó könyv margójára

Show simple item record

dc.contributor.editor Antal Árpád hu_HU
dc.contributor.editor Egyed Emese hu_HU
dc.contributor.editor Kovács András hu_HU
dc.contributor.editor Tánczos Vilmos hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.contributor.editor Veress Károly hu_HU
dc.contributor.editor Vincze Mária hu_HU
dc.contributor.editor Kerekes György hu_HU
dc.creator Miskolczy, Ambrus hu_HU
dc.date.accessioned 2013-01-21T11:17:43Z
dc.date.available 2013-01-21T11:17:43Z
dc.date.created 1999 hu_HU
dc.date.issued 1999 hu_HU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/25476
dc.description Szemle hu_HU
dc.description.tableofcontents 156-158 old. hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.language.iso Hun hu_HU
dc.publisher Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.relation.ispartofseries Erdélyi Múzeum LXI, 1999. 1-2. füzet hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.source Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject nacionalizmus hu_HU
dc.subject holocaust hu_HU
dc.subject zsidók hu_HU
dc.subject Vasgárda hu_HU
dc.title Egy rendhagyó könyv margójára hu_HU
dc.title.alternative Randolph L. Braham: Román nacionalisták és a holocaust. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó. 1998 hu_HU
dc.type article hu_HU
dcterms.provenance Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU
dcterms.medium paper hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account