DSpace Repository

A magyar birodalom vasérc- és kőszénkészlete

Show simple item record

dc.coverage.spatial Magyarország hu_HU
dc.coverage.spatial Erdély hu_HU
dc.coverage.spatial Horváthország hu_HU
dc.coverage.temporal 1915 hu_HU
dc.creator Papp, Károly
dc.date.accessioned 2012-04-22T19:31:54Z
dc.date.available 2012-04-22T19:31:54Z
dc.date.issued 1915
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10598/15608
dc.description.abstract Ez a munka eredetileg a XI. ós XII. nemzetközi geológiai kongresszusok számára készült és 1910-ben Stockholmban, illetőleg 1913-ban Torontóban jelent meg. A vasérckészletről szóló összeállítás «D i e i m u n g a r i -schen S t a a t s g e b i e t . e v o r h a n d e n e n E i s e n e r z v o r r ö , t e» címen a «T h e i r o n o r e r e s o u r c e s o f t h e W o r 1 d» nagy munkának I. kötetében, a 175—295. oldalakon 24 ábrával és a 13-ik táblával illusztrálva (Stockholm 1910) látott, napvilágot, míg a kőszénkészletről szóló vázlat «Les r e s s o u r c e s h o u i l l é r e s de l a H o n g r i e» címen a «T h e c o a 1 r e s o u r c e s o f t h e W o r 1 d» gyűjteményes munka III. kötetében a 961—1012. oldalon 1 ábrával és a 36-ik tábla melléklettel ellátva (Toronto, Kanada 1913) jelent meg. Mindkét munka kidolgozásában a nemzetközi bizottságok megállapodásait; kellett követnem s innét van ezeknek tömött és csaknem vázlatszerű szövege. Minthogy jelen munka a külföldön régebben megjelent értekezéseknek eredetije, azért összehasonlító adatai az 1907, illetőleg az 1910. évekre vonatkoznak. A becsléseket változatlanul közlöm, azonban az újabb feltárásokat több helyütt pótoltam, úgy hogy a magyar szöveg teljesebb és bővebb a német és francia szövegnél.i Minden félreértés kikerülése miatt itt közlöm magyar fordításban a nemzetközi bizottságok felhívását a világ vasérc- és kőszénkészletének megbecslése ügyében. hu_HU
dc.description.tableofcontents Bevezető. I. RÉSZ. A MAGYAR BIRODALOM VASÉRCKÉSZLETE I. A Szepes-Gömöri Érchegység vasérctelepei II. Az Északkeleti Kárpátok vasérctelepei III. A Bihari és Erdélyi Érchegység IV. A Székelyföld és Bárcaság vasérckészlete V. A Hunyadi Vaskővonulat VI. A Krassószörényi Érceshegység vasérctelepei VII. Horvátország vasérctelepei A Magyar Birodalom területén várható vasérckészlet becslése II. RÉSZ. A MAGYAR BIRODALOM KŐSZÉNKÉSZLETE A) csoport. Paleozoós és mezozoós kőszén- és feketeszén telepek. I. Karbonkorú kőszéntelepek II. Permi kőszénképződmény III. Liászkorú feketeszén telepek IV. Krétakori fekete széntelepek B) csoport. Harmadkori (tercier) barnaszéntelepek. V. Óharmadkori eocén széntelepek. VI. Oharmadkori oligocén széntelepek Fiatal harmadkori (neogén) barnaszéntelepek. VII. Alsómediterrán (alsó miocén) korú széntelepek. VIII. Felsőmediterrán (közép miocén) korú széntelepek Villa. Szarmatakorú széntelepek és lignite C) csoport. Fiatal harmadkorú, pliocén lignitek. IX. Pontusi-pannoniai korú lignitek. X. Levantei korú lignite A Magyar Birodalom ásványszénkészletének becslése Tartalomjegyzék Az ábrák jegyzéke Sajtóhibák hu_HU
dc.format PDF hu_HU
dc.format.medium paper hu_HU
dc.language.iso hun hu_HU
dc.rights Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
dc.subject vasérc hu_HU
dc.subject kőszén hu_HU
dc.subject földrajz hu_HU
dc.subject térkép hu_HU
dc.subject ipartörténet hu_HU
dc.title A magyar birodalom vasérc- és kőszénkészlete hu_HU
dc.type Book hu_HU
europeana.provider Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.unstored Erdélyi Múzeum-Egyesület hu_HU
europeana.type TEXT hu_HU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account