1996 - FMTÜ I.sz.

 

Recent Submissions

 • Kismihály, János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Az ARMATÚRA szerelvénygyár nagysorozatban gyárt összekötöelemeket víz-, gáz-, göz- és olajvezetékekhez, fürdőszoba felszereléseket, nyomásszabályozókat, csapokat stb. A munkadarabok különleges formáit és a termelés jellegét ...
 • Tóth, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Dolgozatom célja rövid áttekintést adni a számítógéppel támogatott ipari tervező- és gyártórendszerek müködéséröl, azok alkalmazási lehetőségeiről a gépészet területén. A témakör összefoglalásával segítséget próbálok adni ...
 • Gergely, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Az utóbbi években az ipari termékek tervezése és fejlesztése forradalmi változásokon ment keresztül. A versenyképes terméktervezés módszereire alapuló új tervezési és gyártási eljárások talán legkiválóbb képviselői a DFA ...
 • Gál Sémer, Sándor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A korszerű technikai fejlesztésben, energiatermelésben és környezetvédelemben a korrózió egy jelentős korlátozó tényezőt jelent, ugyanis az országok bruttó nemzeti össztermékének 3-4%-át a korrózió okozta károk emésztik ...
 • Kolozsvári, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Jelenleg a gépgyártásban, általában több tervezési módszert alkalmaznak, de ezek közül egyik sem bír kizáró jelleggel. A tervező nem tud valamit megtervezni anélkül, hogy csupán csak egyetlen egy tervezési módszerhez ...
 • Bajáky, Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A CIM-rendszerek alkalmazására irányuló törekvések a vállalatok számára sokoldalú előnyt kínálnak, és a piaci siker fő tényezőiben történő előrelépést, és ezáltal a versenyképesség fokozását teszik lehetővé. Ugyanakkor a ...
 • Balázsi, Csaba (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A kristálynövesztés tanulmányozásánál a szilárd-olvadék határfelület megfigyelése és időbeni jellemzése egy alapvető célkitűzés. A határfelület mozgási sebessége (R, frontsebesség) és a G/R hányadossal jellemezhető ...
 • Janka, Zoltán; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A fogaskerekek fogainak megmunkálása a jobb hordkép elérése érdekében az elméleti evolvensprofiltól eltérően történik. A gyakorlatban ezt a fogalak úgynevezett hordósításával érik el, mely a fogprofil módosításával (fej- ...
 • Magyar, Attila (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A dolgozat bemutatja a számítógéppel segített műszaki tervezésnek (CAM) a számítógéppel integrált gyártástechnológiában betöltött szerepét. Betekintést ad az algoritmusba, mint a számítógépes felhasználás alapvető eszközébe. ...
 • Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A metszőkerekeket a szakirodalom olyan fogaskerekekként tárgyalja, amelyek profileltolása egyenesen arányosan csökken a kerék alapsíkjától számított távolsággal. Habár a szerszám fogának oldalfelületei cvolvens csavarfelületek, ...
 • Kovács, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A gyors és megbízható korai költségbecslések nagymértékben befolyásolják egy gyártó piaci versenyképességét. A költségbecslés bizonytalansága nagy, hiszen a részletes technológiai tervezést megelőzően kell gyártási időket, ...
 • Ekárt, Anikó; Péter, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A dolgozat célja egy olyan programcsomag (NONLIN) kifejlesztése amely lehetővé teszi adott folyamatok időbeli beosztását doméniumtól független módon. A formalizmus magját Tate nemlineáris, hierarchikus ütemezője [1] képezi. ...
 • Zsók, János Csaba (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A DFMA programcsomag rövid bemutatása. A DFMA módszerrel elért eredmények a forgácsoló megmunkálás, a fröccsöntés,, és a présöntéssel való alkatrészek tervezésében. A DFM-Machining saját kialakított adattárának alkalmazásával ...
 • Harmati, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Az élettartam menedzselés szénhidrogénszállító csőtáwezetékek esetében azon szükséges és elégséges módszerek összegyűjtését és kidolgozását jelenti, amelyekkel a vezetékek állapotmegítélése, rehabilitációja egységes ...
 • Németh, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Az egész világon egyre növekvő igény tapasztalható - a folyamatosan élesedő versenyhelyzetnek kitett termékgyártó vállalatok részéről - a termékfejlesztési folyamatok felgyorsítására. Ennek érdekében egyre több helyen ...
 • Viharos, Zsolt János (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A mérnöki gyakorlatban az egyes technikai felületek előállítása és alkalmazása igen nagy jelentőséggel bír. Kutatásom során ezzel a területtel foglalkozom. Célom egy olyan rendszer kidolgozása, mely a megrendelő által ...
 • Vajda, Gyula (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A technológiai tervezésben az optimális forgácsolási paraméterek meghatározása rendkívüli jelentőségű. Az üzemi célokat és a gazdaságossági szempontokat kielégítő technológiai adatok helyes megválasztása a gyártáselőkészítés ...
 • Dudás, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Kapcsolódó felületpárok ismeretlen tagjának burkoló eljárással való meghatározására, valamint diszkrét élekkel rendelkező szerszámokkal való előállításának modellezésére alkalmas szoftver, a Surface Constructor kerül ...
 • Mihálcz, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  Szerelörobotoknál a műveletek gyors elvégzéséhez gyakran kell a megfogókat vagy a szerszámokat cserélni. A cserélendő eszközöket automatikusan kell működtetni és ezektől információkat kell átvenni. A cserélőn keresztül meg ...
 • Turi, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996)
  A korszerű, gazdaságos forgácsolás elképzelhetetlen megfelelő minőségű szerszám nélkül. Mind a szerszám anyagának, mind geometriájának meg kell felelnie a követelményeknek. A dolgozat az esztergaszerszámok példáján keresztül ...

View more