DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Bereiche in DSpace

Neuzugänge

 • Papp, István; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Jelen közlemény a mechanizmusok dinamikus kiegyensúlyozását megoldó, általános érvényességű elméletet mutat be. A kiindulási pont a Stevenson-féle elmélet [1], melyben a szerző igazolja, hogy a teljes kiegyensúlyozáshoz ...
 • Márton, László; Talpas, János; Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  A XVI. század közepén az erdélyi vasgyártás egyik központja a csíkmadarasi hámor volt. Másfél évszázados működése alatt termelése jelentősen hozzá járult Erdély vasszükségletének kielégítéséhez. A csíkmadarasi hámor ...
 • Máté, Márton; Hollanda, Dénes (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Az egyenesfogú metszőkerék közismerten elméleti profilhibával rendelkezik. Ez a klasszikus, léccel való lefejtés következménye. A szerszám optimalizálásakor az élalakot meghatározó paramétereket kell oly módon összehangolni, ...
 • Nyikes, Zoltán; Daruka, Norbert; Kovács, Tünde Anna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Sajnos az emberek nem élhetnek békességben a századunkban sem. Az elmúlt évben is számos háborút és terrorista merényletet észleltek. Egy támadás során az emberi élet és a lakosság infrastrukturája is veszélyben van. A ...
 • Kenéz, Attila Zsolt; Bagyinszki, Gyula (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2019)
  Két különböző anyagminőségű fémes alkatrész tartós összekötéséhez általában a hegesztés vagy a forrasztás különböző eljárásait használják. Jelen esetben a két eltérő anyagminőséget a gyémánt szemcséket tartalmazó szegmensek ...

View more