Erdélyi Digitális Adattár

Sorozatok - Serii - Series - Bücherreihen

Sorozatok - Serii - Series - Bücherreihen

Recent Submissions

 • Előszó 
  Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Előszó 
  Bitay, Enikő (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
 • Bocsi, Róbert; Hanák, László; Rippelné Pethő, Dóra; Hodai, Zoltán (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A hőátviteli problémák megoldása gyakran nem analitikai úton történik, hanem a modellalkotás meg-alapozásához kísérleti módszereket használnak. Ezek az eredmények sok paramétertől függenek, így a bonyolult kölcsönhatások ...
 • Bertók, Ádám; Gonda, Viktor; Széll, Károly (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A képlékeny alakítási feladatok esetén még az egyszerűbb technológiák vizsgálatánál is nagy segítséget nyújt a végeselemes modellezés az alakváltozások és feszültségek analíziséhez. Célunk a mélyhúzás technológiájára ...
 • Bera, József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A műszaki technológiák széles körű alkalmazásával a környezetvédelmi szempontok fokozottan irá-nyítják rá a figyelmet a biztonságra. A környezeti hatások csökkentése a működési biztonságot is érinti, az ellenhatás miatt ...
 • Bitay, Enikő; Máté, Márton (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  XXIII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa - Proceedings of the XXIII-th International Scientific Conference of Young Engineers
 • Bálint, Krisztián (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A középiskolák megfelelő szintű védelme nem csak a vajdasági régióban szükségszerű, hanem minden egyes középiskolában. Jelen kutatás azt hivatott feltárni, hogy a határon túli vajdasági középiskolákban dolgozó tanárok ...
 • Uszkai, Sándor; Papp, Beatrix; Nemes, Ádám; Erdei, Timotei István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Manapság a különféle eszközök hálózatba kötése és a virtuális felhők használata rohamtempóban nö-vekszik, már-már a nagyvállalatokon túl, a kis és középvállalkozásokat is elérte. Ez természetesen az Ipar 4.0 megjelenésének ...
 • Ungvári, Csaba; Bodnár, Ildikó; Izbékiné Szabolcsik, Andrea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Vizsgálataink során szintetikusan előállított szürkevizek különböző szűrőközegeken történő előkezelését végeztük el. A szürkevíz mintákat többféle vízminőségi paraméter mérésével jellemeztük. Ezeket a vizsgálatokat elvégeztük ...
 • Tuloki, Szilárd; Nagy, István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Napjaink járművei egyre összetettebbé, egyre bonyolultabbá válnak annak érdekében, hogy kielégítsék az egyre növekvő biztonsági és kényelmi követelményeket. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy a bejárat előtt álló kocsija ...
 • Tóthné Laufer, Edit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Páciens monitorozás során a személyre szabhatóság rendkívül fontos annak érdekében, hogy valóban reális eredményt kaphassunk, amikor az élettani jellemzők mérése alapján határozzuk meg a kockázati szintet. Ennek a ...
 • Tóth, Tibor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Kutatásom során, olyan problémára kerestem a megoldást, amely segítséget nyújthat az elektromos járművek elterjedésének, elősegítheti azok fejlesztését, továbbá a megújuló energiaforrásokat is előtérbe helyezheti. Kutatásom ...
 • Szögi, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A kutatásom célja, hogy betekintést nyújtsak az okos városok jelenlegi állásába. A köznyelv szerint az okosvárosok tekintetében a települések digitális megoldásokat alkalmaznak, amelyekkel az ott élő emberek mindennapjai ...
 • Szeszák, Bence Márk; Juhász, György; Szíki, Gusztáv Áron; Nagyné Kondor, Rita; Sütő, Tamás Sándor; Veszelszki, Krisztián József (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A cikk során bemutatásra kerül a pneumobil differenciál mozgási egyenlete és a jármű dinamikai mo-dellje. A modell egyik bemenő paramétere a gördülési ellenállási együttható. Jelen kiadványban bemu-tatjuk az összeállított ...
 • Szántó, Attila; Sziki, Gusztáv Áron; Hajdú, Sándor; Gábora, András; Sipos, Kristóf Balázs (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A következőkben bemutatjuk a járműdinamikai szimuláció szerepét és hozzájárulását a Debreceni Egyetem Műszaki Karán folytatott járműfejlesztésekhez. Ezt követően ismertetjük a kifejlesztett szi-mulációs program alkalmazását ...
 • Szauter, Daniella; Kósa, Balázs; Molnár, Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Az átmeneti terek megértése érdekében egy olyan mélyreható tanulmány létrehozása volt a cél, amely magában foglalja, hogyan jöttek létre, ismerteti az fejlődésüket, hierarchiájukat, és elemzi szerepüket és fontosságukat. ...
 • Szabó, Zsolt Mihály (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Napjainkban az állam, annak minden szervezete valamint polgára kiszolgáltatottá vált a többszörösen összetett elektronikus információs rendszereknek Magyarország kiberterében, amelyek nélkül az állami működés, különböző ...
 • Balázs, Viktor; Szilágyi, László; Apagyi, Antal; Erdei, Timotei István (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  A napjainkban történt autóbalesetek sok esetben azért történnek/történhettek meg, mivel figyelmünket a folyamatosan növekvő információáradat túlzottan megosztja, így nem vagyunk képesek teljesen a vezetésre, útjelző táblákra, ...
 • Ráczi, Viktor Gergely; Sipos, Sándor; Farkas, Gabriella (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Az egyre bonyolultabb alkatrész-geometriák megmunkálásához a hossz- és keresztirányú esztergálást célszerű egyetlen szerszámmal elvégezni. A vezető gyártó cégek számos konstrukciót dolgoztak ki. A világ legnagyobb gyártója ...
 • Sándor, Barnabás (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)
  Az okos város és az okos otthon által nyújtott lehetőségek, mellyel élhetőbb városokat, otthonokat alakíthatunk ki az egyre népesebb nagyvárosokban. Ezzel egyidejűleg azonban több olyan probléma is bekövetkezhet, amire ...

View more