Természetvédelmi funkciók potenciális megjelenésének vizsgálata a budapesti Gellért-hegy, mint városi közpark példáján

A dokumentum részletes adatai


Cím: Természetvédelmi funkciók potenciális megjelenésének vizsgálata a budapesti Gellért-hegy, mint városi közpark példáján
Szerző: Jákli, Eszter
Absztrakt: A Gellért-hegy országos jelentőségű természetvédelmi terület, emellett jelentős városi közpark és turista vonzerő. Ebből következően hármas funk ciót kell ellátnia, ezek közül azonban csak kettő funkcionál megfelelően: bár fejlesztésre és intenzívebb fenntartásra szorulna, közparkként és idegen forgalmi látványosságként a helyi lakosság és a turisták igényeit egyaránt kielégíti, a természetvédelmi funkció azonban jelenleg csak korlátozottan jelenik meg a területen. Célom annak vizsgálata, hogy – a Gellért-hegyen, mint mintaterületen – a jelenlegi adottságok milyen módon teszik lehetővé a természetvédel mi funkció hangsúlyosabb megjelenését: egyrészt a természeti értékek vé- delmét, másrészt a természetvédelmi bemutatást. Ehhez kiindulási alapot egyrészt a városszerkezeti kapcsolatok, a megközelítés lehetőségei, illetve a parkhasználati szokások vizsgálata (jelenlegi területhasználat és funkciók, használók jellege és korosztályos megoszlásuk) szolgáltat. Emellett a ter mészeti értékek: védett, védelemre szoruló, és potenciálisan bemutatható elemek, illetve az ezeket veszélyeztető tényezők feltárása is fontos pillérei a vizsgálatnak. A vizsgálat kiértékelésének várható eredménye rövidtávon a termé- szetvédelmi funkció erősítésére tett javaslat kidolgozása a mintaterületen értelmezve, hosszútávon pedig további települési zöldfelületi elemek ha sonló szempontú vizsgálatának elvégzésére kidolgozott módszer felállítása.
Leírás:
URI: http://hdl.handle.net/10598/30173
Dátum: 2017

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet
EME_ActaSciChi_ ... tVarosiKozparkPeldajan.pdf 1.701Mb PDF Megtekintés/Megnyitás

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Related Items

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA