Erdélyi Múzeum - 1933. Új folyam 4. (38.) kötet 10-12. sz.