Erdélyi Múzeum - 1913. Új folyam 8. (30.) évf. 3. sz.