Erdélyi Digitális Adattár

Erdélyi Múzeum - 1912. Új folyam 7. (29.) évf. 5. sz.