Erdélyi Digitális Adattár

Erdélyi Múzeum - 1911. Új folyam 6. (28.) évf. 5. sz.