Erdélyi Digitális Adattár

Erdélyi Múzeum - 1910. Új folyam 5. (27.) évf. 3. sz.