Erdélyi Múzeum - 1906. Új folyam 1. (23.) évf. 4. sz.