Hilibi Gál család levéltára

Böngészési kritérium

 

A hilibi Gál levéltárnak Bözödi György hagyatékával együtt Kézirattárunkban őrzött része összesen 22 fasciculusból, lényegében a marosszéki makfalvi Dósa család iratanyagának egy jelentősebb töredékéből áll. Az iratok Gál János kincstári tanácsos felesége, Dósa Anna jussán kerültek a Gál család levéltárába. A digitalizált oklevelek többnyire a makfalvi Dósák marosszéki jószágaira, illetve néhány vármegyei (Fehér, Küküllő vármegyék) és székelyföldi birtokrészéikre, jobbágyaikra vonatkoznak. Ehhez járulnak a levéltár egészéhez készült leltárak (elenchusok), melyek alapján részben a rekonstruálhatjuk az egykori forrásanyagot. Ezek a jegyzékek tájékoztatnak a hilibi Gál levéltárnak az egykori Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárával a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetébe került anyagáról is. Az általunk készített és mellékelt jegyzék segítségével a kutatók nagy vonalakban könnyűszerrel tájékozódhatnak a levéltártöredékből remélhető források természete, kora és mennyisége felől. A kora-újkori, 1600 előtti darabok mindenikét, illetve az értékesebb iratanyagot digitalizáltuk és leírtuk. A későbbi iratok felől szűkszavú, általános tájékoztatás készült, amely azonban – a lehetőségek szerint – mindazokat a hely- és családneveket felsorolja, melyekre az illető csomó anyaga vonatkozik.

Legfrissebb dokumentumok