Erdélyi Múzeum

 

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva „a hitágazati hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak. A lap ekkor tudományos fórumot teremtett a két évvel azelőtt alapított kolozsvári tudományegyetem professzorai eredményeinek közzétételére. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben jelent meg, az új folyam 1930-ban havi füzetekben György Lajos EME-főtitkár szerkesztésében indult, 1941-től negyedévi füzetekben Szabó T. Attila szerkesztésében folytatódott. A lap akkori folyama 1947-ben szűnt meg LII. Kötetével. Ezt a folyamot mindmáig közérdekű forráskinccsé avatja a pozitivista jellegű adatgyűjtés, a hiteles feldolgozás és a tájékoztató közlés. Nyelvészek, irodalomtörténészek, régészek, történészek, jogtudósok, néprajzkutatók egyre növekvő tábora járult hozzá a tudományosság és a nemzettudat fejlesztéséhez.
A folyóirat jelentősebb tanulmányai önálló kiadásként az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatában is megjelentek.

Erdélyi Múzeum [Transylvanian Museum] – originally, the bulletin of the presidency and first department of the EME. Reminding in its content of Gábor Döbrentei’s first Transylvanian cultural journal in Hungarian, entitled Erdélyi Múzeum (1818), it was published in 1874 by linguist and historian Henrik Finály, and it encompassed all fields of science except “confessional religious studies and daily political news”. At this time, the journal offered a scholarly forum for the professors of the newly established University of Cluj (in 1872) to publish their research results. The last issue of the first series appeared in 1917; the new series started in 1930, in monthly issues edited by Lajos György, chief secretary of the EME, and was continued, as of 1941, under the direction of Attila Szabó T. That series of the journal stopped in 1947, with its LII. volume. It is still considered an important source material today by its positivist-type source collection, objective treatment and informative purpose. An entire community of linguists, literary historians, archaeologists, historians, legal experts, and ethnologists made their contributions on its pages for the development of scholarly research and national consciousness.
The most important studies of the journal also appeared as individual publications in the Erdélyi Tudományos Füzetek [Transylvanian Scientific Journal] series.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Nagy Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Ilyés Sándor−Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2013. 303 old.
 • Halász, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
 • Czégényi, Dóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Szerk. Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos és Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár, 2010. 432. old. Kriza János Néprajzi Társaság ...
 • Voigt, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  György Ruzsa (born 1947) is an expert of Russian and Orthodox art. He studied Russian art and culture in Budapest, later in Moscow. For a long time he was curator at Museum of Applied Arts in Budapest, later Professor of ...
 • Furu, Árpád (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  The rural architecture of the Niraj Valley region, Mures county had witnessed a considerable change between the 18–20 century. First the architecture has been similar to the whole central Transylvanian region. In the ...
 • Szikszai, Mária (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  This study reflects on value management in local communities, on what is the role of the local community in the patrimonialisation process and also on some of the challenges behind the concept of patrimonialisation in ...
 • Tánczos, Vilmos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. Csíksomlyó−Bp., Kiadja a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Szent István Társulat, 2015. 302 ol d.
 • Keszeg, Anna (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Blos-Jáni Melinda: A családi fi lmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól a mozgóképig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár 2016. 232 old. Szalma Anna-Mária: A fénykép a mindennapi életben. Fényképkorpuszok ...
 • Tatár, Erzsébet-Tímea (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Klaus Roth (edited by): Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe. Ethnologica Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology / Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas ...
 • Szabó, Miklós (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Hubbes László Attila − Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) Modern Mitológiakutató Műhely − MTA– SZTE Vallási ...
 • Szász, István Szilárd (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Replika 90–91(1–2). Bp. 2015. 217. old. Online: http://www.replika.hu/replika/90-91
 • Molnár, Eszter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  In February 2016 a three-year project on the research of the correspondence of Zsigmond Móricz was launched in the Petőfi Literary Museum. The present project aims at processing the fi rst half of the material, dating until ...
 • Nagy, Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Bereczki Ibolya – Pozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról. Ferenc tüzér levelei 1914–1918. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2016. 441 old.
 • Bakos, Áron (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Rezsőházy Rudolf: Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába. Typotex – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp. 2016. 113 old.
 • Balatonyi Judit (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika. Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp. 2014. 728 old.
 • Iancu, Laura (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015. 464 old.
 • Máté, Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Halász Péter: A hagyományos szántóföldi növénytermesztés a moldvai csángó magyaroknál. General Press Könyvkiadó, Bp. 2015. 406 old.
 • Halász, Péter (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Gábor Felicia: Csángó élet. Kisprózák, versek. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp. 2015. 228 old. és 25 fénykép
 • Nagy, Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Kinda István: Homokkőbe faragott múlt. Havadtő régi sírkövei. Székely Nemzeti Múzeum – Pro Havadtő Egyesület, Sepsiszentgyörgy 2016. 147 old.
 • Bulcsu, László (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017)
  Bárth János: Ozsdola, az őrfalu. „Falu” és „Megye”, vagyis székely kommunitás és egyházközség Ozsdolán a XVIII–XIX. században. Kiadja Bárth János. Kecskemét 2015. 304 old.

View more