Az kopaszsagnac dicsireti

A dokumentum részletes adatai


Cím: Az kopaszsagnac dicsireti
Absztrakt: Régi magyar nyomtatvány (RMK I. 226., RMNy 627.) Formátuma: negyedrét, A–B3 = 7 levél A Heltai Gáspár által nyomtatott kötetből két megmaradt példányt ismert. Szabó Károly bibliográfiájában a következők olvashatók róla: „Egyetlen teljes péld. az erd. Muzeumban. – Errõl vett másolata a m. Akad. ktárában. – Szászvárosi ref. gymn. (czimlapja s utolsó levele általam kézirattal pótoltatva). – TOLDY, M. költ. tört. 2. kiad. 176. l. hibásan írja, az én vele közlött jegyzetemet félre értve, hogy ezen egyetlen példány a székely-keresztúri collegium könyvtárában van; e példány ugyanis egy székely-keresztúri colligatumból való, melyet az erd. Muzeum megvásárolt.” A Protestáns Teológiai Intézet könyvtára a volt Szászvárosi Ref. Kuún Kollégium példányát őrzi. Egyetlen teljes példánya, mely az EME egykori tulajdona volt, jelenleg a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban található. Az OSzK-ban fotómásolatát, az Akadémia könyvtárában kéziratos másolatát őrzik a műnek. A mű prózában íródott, szerzője ismeretlen. Címlapján a következő sorok olvashatók: Gaude calua cohors, capitis nam gloria vestri Cynthia fulgenti nunc velut orbe nitet. At coma reddebat si quem nutrita superbum, Illico tonsoris suadeo tecta petat. Perleget hunc crinitus enim quicunque libellum. Omnibus à membris optet abesse pilos.
URI: http://hdl.handle.net/10598/15634
Dátum: 1589

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet Leírás
Az_kopaszsagnac_dicsireti.pdf 47.99Mb PDF Megtekintés/Megnyitás könyv
Az_kopaszsagnac_dicsireti-cimlap.jpg 2.578Mb JPEG image Thumbnail címlap

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA