Hegesztéstechnika II. - Berendezések és mérések

A dokumentum részletes adatai


Cím: Hegesztéstechnika II. - Berendezések és mérések
Szerző: Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő
Absztrakt: Az elektromos hegesztőberendezések alapfeltételét képezik a hozzájuk kapcsolódó hegesztési eljárásoknak, ezért fontossá válik alapelvük, felépítésük, működésük ismerete. Továbbá ahhoz, hogy hatékonyan kihasználhatók legyenek a bennük rejlő lehetőségek, célszerű foglalkozni alkalmazástechnikai jellemzőikkel: beállítási, illetve beavatkozási lehetőségeikkel, határértékeikkel, munkakörnyezeti hatásaikkal. Ennek szellemében a kapcsolódó mérésekre, irányítástechnikai megoldásokra is figyelmet kell szentelni. Természetesen nem szabad megfeledkezni az elektromosság veszélyeiről és azok elhárításáról sem. Ez a könyv elsősorban az ív- és az ellenállás-hegesztésre koncentrálva foglalkozik az alkalmazható berendezések, eszközök elvi és gyakorlati hátterével, üzemeltetési sajátosságaival, a kapcsolódó mérés-, irányítás- és biztonságtechnikai szempontokkal. Természetesen csak a teljesség igénye nélkül vállalkozik (vállalkozhat) a hegesztéstechnika felsorolt részterületeinek áttekintésére, amelyek alátámaszt(hat)ják, illetve bővít(het)ik a hegesztéssel kapcsolatba kerülők háttérismereteit. Viszonylag tömör, lényegre törekvő formában igyekszik információkat nyújtani Olvasóinak a hegesztés azon részterületeiről – a hegesztőberendezésekről, illetve azok mérés-, irányítás- és biztonságtechnikai vetületeiről –, amelyeket egyszerűen a hegesztéstechnikai háttérhez sorolhatunk.Although procedures of fusion and press welding may be classified according to various aspects, the most typical one may be the energy source. According with this, different groups of welding procedures are to be distinguished on the basis of the use of electric arch or resistance heat, thermochemical reaction heat, mechanical (deformation and/or friction) energy as well as particle or electromagnetic radiation energy. The international standard classification of fusion and press welding procedures is correlated with the principle above. The first digit of the identity code of particular procedures and their variants (in case of the most widespread and important procedures) indicates the source of energy applied, the second refers to the technical endowment (the infrastructural arrangement), whereas the third serves to further differentiation between similar variants. Considering as criteria the source of the used energy, the most widespread fusion welding procedure is the arch welding, as well as the most significant press welding procedure is that using electrical resistance, The significance of the type of energy source is also indicated by the first digit of the code as follows: 1 for arch welding procedures and 2 for resistance welding procedures. Both goups of welding procedures are based on electrical phenomemons (more exactly, appartening to electricity, electrotechnics and electronics) and are realized as effect of heat produced by electricity. The basic infrastructural condition for all welding procedures is considered the welding equipment. As follows, cognition of the principle of functionning, of the build up and actioning of these equipments is essential. In order to perform the best exploitation of the performances of the welding equipment the technologist must have a continuous interest on the technical characteristics, the limits of parameters, the control of the system and the effects of this focusing on the work environment. Welding process parameters measurements and control solutions will be permanently taken in consideration. Focusing primarily on arch and resistance welding, the present book describes the theoretical and practical background, the technical characteristics and the related measurement, followed by the aspects of control and labour safety. It attempts to provide a survey of the particular fields of welding procedures mentioned above, which may support or expand the background knowledge of everyone interested in welding. It’s purpose consists in supplying the Reader information at a glance on some essential areas of welding like applications and measurement, control, and labour safety aspects).Procedeele de sudare prin presiune şi prin topire se pot clasifica prin luarea în considerare a mai multor criterii, cea mai frecvent utilizată fiind aceea pe baza energiei utilizate. În acest sens, pot fi distinse grupe de procedee de sudare care utilizează căldura produsă de arcul electric sau cea produsă de rezistenţe electrice, căldura rezultată în urma unor reacţii termochimice, energia mecanică (datorată deformărilor şi/sau frecărilor) şi energia de radiaţie a particulelor sau energia undelor electromagnetice. Principiul mai sus menţionat, pentru procedeele de sudare prin topire şi prin presiune este în corelaţie cu criteriile standard de clasificare şi simbolizare utilizate pe plan internaţional. Astfel, prima cifră a codului de identificare a procedeelor de sudare, de regulă, – în cazul celor mai răspândite procedee – indică sursa de energie utilizată, a doua se referă la modul de realizare tehnologic, iar a treia specifică diferenţele faţă de alte procedee înrudite. Pornind de la tipul de energie utilizat, în cazul sudării prin topire, procedeul cel mai frecvent întâlnit şi prin urmare cel mai important este cel cu arc, iar la sudarea prin presiune, cel cu rezistenţă. Poziţia acestor procedee în mulţimea variantelor existente actual este indicată şi prin faptul că prima cifră la tehnologiile cu arc electric este 1, iar la tehnologiile prin rezistenţă este 2. Ambele grupe de procedee se bazează pe fenomene fizice întîlnite în electricitate (mai exact, explicate în electro-fizică, electrotehnică, electronică) şi reprezintă aplicaţii legate de căldura produsă pe cale electrică. Aparatele de sudură electrice reprezintă condiţia infrastructurală primordială pentru toate procedeele de sudare electrice, prin urmare cunoaşterea principiului de bază, a construcţiei şi funcţionării acestora este esenţială În vederea exploatării cât mai eficiente a performanţelor oferite de aparat, trebuie să existe o preocupare temeinică, orientată înspre cunoaşterea caracteristicilor, ale posibilităţilor şi limitelor de reglare ale acestora, precum şi ale influenţei exercitate de către ele asupra mediului de lucru. În acest sens trebuie acordată atenţie sporită asupra măsurătorilor legate de procesul de sudare, precum şi asupra soluţiilor privind aspectele controlului şi reglării. Se vor lua în considerare cu fiecare ocazie şi riscurile şi pericolele cauzate de partea electrică precum şi aspectele legate de securitate. Această carte tratează în primul rând procedeele de sudare cu arc şi prin rezistenţă şi prezintă aspectele teoretice şi practice ale aparatelor şi instalaţiilor aferente, caracteristicile de lucru ale acestora, accentuând aspectele de ordin tehnic legate de măsurători, comandă-control şi securitate. Fără pretenţia de a oferi informaţii deosebit de detaliate, cartea de faţă prezintă o vedere de ansamblu asupra domeniilor menţionate, dorind să ajute la îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor celor interesaţi de aspectele tehnologice ale sudării. Într-o formă relativ concisă, adoptată pentru a fi eficientă, cartea doreşte să ofere cititorului informaţii compacte asupra tehnologiilor de sudare, cu privire la aspectele tehnice ale sudării, la aparatele de sudură şi caracteristicile acestora, precum şi asupra măsurării, controlului, reglajului şi securităţii muncii.
URI: http://hdl.handle.net/10598/15438
Dátum: 2010

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet Leírás
EME_MTF9_Bagyinszky-Bitay_Hehesztes2_borito.jpg 255.8Kb JPEG image Thumbnail borító
EME_TTF9_Bagyinszky-Bitay_Hegesztestechnika2.pdf 15.16Mb PDF Megtekintés/Megnyitás Kötet

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA