Hegesztéstechnika I. - Eljárások és gépesítés

A dokumentum részletes adatai


Cím: Hegesztéstechnika I. - Eljárások és gépesítés
Szerző: Bagyinszki, Gyula; Bitay, Enikő
Absztrakt: A hegesztés a legfontosabb kötőtechnológia, amit jól kifejez az igen nagy számú eljárásváltozat megjelenése, a hozzájuk kifejlesztett hozag- és segédanyagok széles köre, a gépesítésük többféle lehetősége. Ezek együttese olyan hegesztés-technikai bázist jelent, amelyre egyaránt építhet konstruktőr, technológus és menedzser. Hogy ez az „építkezés” megalapozott lehessen, ahhoz a jelen könyv is hozzá kíván járulni a felsorolt témaegységek rendszerező, tömör szemléletű áttekintésével. Célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek összefoglalása, amelyek alátámaszt(hat)ják, illetve bővít(het)ik a hegesztéssel kapcsolatba kerülők háttérismereteit. Kompakt formában, enciklopédikusan igyekszik információkat nyújtani olvasóinak a hegesztés azon részterületeiről – a hegesztési és rokon eljárásokról, illetve a gépesítés lehetőségeiről – amelyeket egyszerűen technikai háttérnek is nevezhetünk.Welding is the most important joining technology, which is well expressed by the appearance of a very large number of process-variations corresponding developed filler and auxiliary materials, and in a wide range of corresponding automation. These are a combination of a welding base upon which the designer, technologist and manager can also build. To make this "construction" well substantiated, the present book intends to contribute by a systematic and concise overview of the units listed. The aim is a theoretical and practical summary which may support and expand the background knowledge of those in contact with welding. It wishes to provide information in a compact and encyclopedic form to the readers of the weld-ing part-area – the welding and allied processes, respectively the possibilities of mechanization – which simply be described as a technical background. From a substantive point of view this book regards as allied technologies of welding the following:  brazing and other joining technologies, such as the bonding and mechanical bonding;  preparation of the workpiece (eg. cutting, chamfering) by thermal and other (erosion, shearing, chipping) form of cutting as a forming technology;  and often the after bandage surface treatment, as a technology modifying the structure of matter, and thus adjusting quality. This book presents the standardized marking systems and classification of welding and allied processes. This is the internationally accepted numerical sort of “common language" that all professionals understand independently of their ethnic background, and it represents the solid-script of reference in various fields. Due to their characteristics of application, flexibly programmable industrial ro-bots cooperating with peripheries are distinguished within the mechanization tool-bar. Their use increases productivity, reduces the cycle time of manufacturing, im-proves quality and reproduction, increases the flexibility of the production system, makes it possible to reduce monotonous and heavy physical work and substitutes human activity in areas harmful to health. The mechanization of welding conditions is usually determined by application of device-parts, as well as simple and complex devices, and auxiliary plants. These may also reduce welders physical wear and the welding side-time. The book also deals with these sub-divisions of welding.Sudarea este cel mai important procedeu tehnologic de asamblare nedemontabilă, care se remarcă printr-o multitudine de variante tehnologice, printr-o gamă largă de materiale de adaos şi auxiliare dezvoltate pentru aceste procese şi printr-un grad ridicat de mecanizare şi automatizare. Toate acestea constituie o bază de lucru pentru constructori, tehnologi şi manageri. Ca argument în acest sens, cartea de faţă oferă o imagine compactă şi sistematică asupra acestui subiect. Scopul cărţii este de a îmbina cunoştinţele teoretice cu cele practice pentru ca cititorii, sudori şi operatori în domeniul sudurii, să-şi poată aprofunda cunoştinţele. Am încercat să oferim în această carte, într-o formă compactă şi enciclopedică, informaţii legate de sudură, de procedeele înrudite şi informaţii despre posibilităţile de mecanizare, pe care le-am denumit cadru tehnic. Cartea de faţă priveşte ca procedee de asamblare înrudite  brazarea şi procedeele de îmbinare alternative, cum sunt lipirea şi asamblările mecanice;  pregătirea pieselor (de ex. debitare, şanfrenare) prin procedee termice sau alternative de tăiere (eroziune, decupare, aşchiere), ca tehnologie de formare  şi metodele de tratare a suprafeţelor aplicate în numeroase cazuri după sudare, ca procedee de modificare a structurii materialului, care să conducă la îmbunătăţirea proprietăţilor acestuia. Cartea prezintă şi sistemul standardizat de marcare şi clasificarea procedeelor de sudură şi a procedeelor înrudite. Această numerotare acceptată la nivel internaţional este un fel de „limbă comună” pe care o înţeleg toate persoanele de specialitate, indiferent de naţionalitatea lor şi reprezintă o bază de referinţă pentru diferite domenii. În ceea ce priveşte mijloacele de mecanizare, datorită aplicabilităţii lor, sunt amintiţi roboţii industriali flexibili programabili, care colaborează cu echipamentele periferice. Prin utilizarea roboţilor se măreşte productivitatea şi se scurtează ciclul de fabricaţie, cresc calitatea, reproductibilitatea şi flexibilitatea sistemului de producţie, făcând posibilă uşurarea muncii fizice grele sau monotone sau înlocuirea activităţii umane în zonele care prezintă un pericol pentru sănătate. Utilizarea de elemente şi dispozitive simple şi complexe sunt premise de bază pentru mecanizarea operaţiilor de sudare. Cu ajutorul acestor elemente se poate 283 reduce efortul fizic depus de sudor şi timpul de pregătire. Cartea tratează, de asemenea, şi aceste domenii subsidiare legate de sudură.
URI: http://hdl.handle.net/10598/15437
Dátum: 2010

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet Leírás
EME_MTF8_Bagyinszky-Bitay_Hehesztes1_borito.jpg 340.0Kb JPEG image Thumbnail borító
EME_TTF8_Bagyinszky-Bitay_Hegesztestechnika1.pdf 16.12Mb PDF Megtekintés/Megnyitás Kötet

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA