Emlékezet és identitástípusok a 18. századi erdélyi magyar nyelvű forrásokban

ERDÉLYI DIGITÁLIS ADATTÁR

Emlékezet és identitástípusok a 18. századi erdélyi magyar nyelvű forrásokban

A dokumentum részletes adatai


Cím: Emlékezet és identitástípusok a 18. századi erdélyi magyar nyelvű forrásokban
Szerző: Fehér, Andrea
Absztrakt: Our PhD dissertation put forward for consideration the role and importance of biographical genres by presenting and analyzing the Hungarian memoirs from Transylvania in the 18th century. The thesis offers an interpretation for a series of biographical works, published and unpublished, such as: autobiographies, memoirs, diaries, calendars, biographies, etc. written by the Transylvanian political and ecclesiastical elite, by rural nobles and civil servants. This research does not intend only to complete the image we already have about the Transylvanian society, but to synthesize a great mass of information, presenting and analyzing them critically, in order to exhibit some new aspects about sensibility and identity existing in the Hungarian elite’s narratives in this century.Teza de faţă şi-a propus să regândească rolul şi importanţa genurilor biografice prin prezentarea şi analiza memorialisticii transilvane de limba maghiară din secolul al XVIII-lea. Teza vizează interpretarea unei game largi de opere biografice edite şi inedite: autobiografii, memorii, jurnale, însemnări de calendar, biografii etc., redactate de către membrii elitei politice, ecleziastice ori de către reprezentanţii micii nobilimi şi ai funcţionarilor publici. Cercetarea nu intenţionează doar să completeze, ci, mai ales, să sintetizeze o masă mare de informaţii, supunându-le unei critici riguroase şi examinându-le din varii perspective, în încercarea de a surprinde cât mai multe aspecte ale sensibilităţilor şi identităţilor existente în naraţiile elitei maghiare ardelene din epoca modernă.
URI: http://hdl.handle.net/10598/15108
Dátum: 2010

A dokumentum fájljai

Fájl Méret Formátum Nézet Leírás
Rezumat tez_ de doctorat.doc 136.5Kb Microsoft Word Megtekintés/Megnyitás román nyelvű rezümé

A dokumentum a kovetkező gyűjteményekben jelenik meg

A dokumentum részletes adatai

Related Items

Keresés az EDA-ban


Speciális keresés

Böngészés

Saját EDA